Кермо для номерного ресурсу

 | 12.59

 

Досвід застосування Положення про порядок здійснення державного регулювання номерного ресурсу (НР), у редакції, затвердженій рішенням НКРЗ від 01.06.07 № 769, свідчить про необхідність подальшого вдосконалення зазначеного регуляторного акта. Зокрема, це стосується спрощення процедур отримання дозвільних документів та оптимізації роботи апарату НКРЗ із опрацювання відповідних заяв у терміни, визначені Законом «Про телекомунікації».

Потреба вдосконалення

При задіянні операторами номерного ресурсу виникає ряд проблем:

              наявність у ВАТ «Укртелеком» значної кількості номерного ресурсу аналогового фрагмента, який стримує розвиток телекомунікаційних мереж, та відсутність вільного номерного ресурсу в низці регіонів у цифровому фрагменті;

              відсутність умов для роботи альтернативних операторів телекомунікацій внаслідок застосування кодів послуг альтернативного вибору міжміської/міжнародної мережі;

              створення штучних проблем при вирішення питань взаємоз’єднання мереж, що, у свою чергу, збільшує термін задіяння номерного ресурсу та надання послуг споживачам;

              відсутність Плану переходу від наявної системи нумерації ТМЗК України до перспективної, визначеної Національним планом нумерації України.

НКРЗ пропонує такі шляхи їх розв’язання:

              введення в дію інформаційно-аналітичної системи (ІАС) стану та задіяння номерного ресурсу;

              розробка (разом із ЦОВЗ) Плану переходу від наявної системи нумерації ТМЗК України до перспективної з визначенням організаційно-технічних шляхів реалізації (на сайті Держзв’язку – ред.) із проведенням інспекційних перевірок ефективності використання НР у найбільш проблемних регіонах для вилучення незадіяного НР із подальшим його перерозподілом;

              створення умов для роботи альтернативних операторів міжміського/міжнародного зв’язку через введення кодів альтернативного вибору мереж та якості послуг;

              розробка умов застосування кодів мереж операторів та втілення сучасних телекомунікаційних послуг для абонентів цих мереж;

              створення нових зон для розширення простору нумерації;

              забезпечення споживачів послугами збереження та перенесення номера;

              підготовка змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів.

Прагнення європейськості

Інтеграція національної телекомунікаційної інфраструктури до європейської вимагає впровадження в Україні перспективної системи нумерації, передбаченої Національним планом нумерації.

Але цей План не визначає порядок та строки переведення наявної системи нумерації на перспективну.

Тому НКРЗ ініціювала і провела ряд спільних нарад із представниками Держзв’язку, Українського науково-дослідного інституту зв’язку, асоціації операторів «Телас», присв’ячених обговоренню розробленого фахівцями Департаменту телекомунікацій НКРЗ проекту Плану заходів із реалізації Національного плану нумерації України.

Проект Плану заходів переходу до перспективної системи нумерації передбачає декілька етапів, основними з яких є (див. на сайті Держзв’язку – ред.):

              вивільнення цифри «0», що використовується як перша цифра міжміських кодів та термінових (екстрених), інформаційно-довідкових та замовних послуг;

              переведення номерів екстрених служб, номерів довідково-інформаційних та замовних служб, а також послуг ТМЗК та відомчих служб на номери, першою цифрою яких є цифра «1»;

              перехід на міжміський префікс «0» та міжнародний префікс «00»;

              перехід до нових форматів номерів місцевих, загальнонаціональних та міжнародних глобальних послуг;

              надання послуг альтернативного вибору мереж та операторів телекомунікацій;

              перехід до 10-значного формату номерів абонентів рухомого (мобільного) зв’язку;

              перехід до уніфікованих форматів кодів додаткових послуг;

              перехід до процедури внутрішньозонових з’єднань із використанням семизначних зонових абонентських номерів.

Використання наявної системи нумерації надалі стримуватиме розвиток ТМЗК, процес втілення нових послуг і ускладнюватиме взаємодію з мережами міжнародного зв’язку.

Наразі Мінтрансзв’язку надав чинності наказу від 13.02.08 № 168 про затвердження змін до Національного плану нумерації ТМЗК України, який стосується тільки скорочених номерів. Водночас основний документ – План заходів із реалізації Національного плану нумерації України – так і не затверджено.

Внаслідок цього невирішеними залишаються питання формування номерного ресурсу на базі ідентифікаційних кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку. Відповідні обов’язки покладено на Держзв’язку згідно з п.п. 2.1, 2.2 наказу Мінтрансзв’язку № 1105.

Напрацювання досвіду

Нагадаємо, що НКРЗ своїми рішеннями надавала в тимчасову дослідну експлуатацію ідентифікаційні коди мереж операторам мобільного зв’язку («Київстар Дж.Ес.Ем» – 0981Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, «Астеліт» – 0932Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, 0933Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7). За результатами експлуатації можна зробити висновок про те, що ці мережі після незначного доопрацювання програмного забезпечення та вирішення питання щодо трансляції повного формату номера через мережу Укртелекому готові до впровадження згаданого формату номерів на ТМЗК.

Щодо використання кодів мереж призначення (мереж фіксованого зв’язку) НКРЗ своїми рішеннями дозволила тимчасову дослідну експлуатацію згаданих кодів операторам (Укртелеком – 0892Х1Х2Х3Х4Х5Х6, «Атлантіс Телеком» – 0894Х1Х2Х3Х4Х5Х6, «Дейта-Експрес» – 08932Х2Х3Х4Х5Х6). При цьому фахівці Департаменту телекомунікацій розробили проект методики дослідницької експлуатації, на базі якої ці оператори створили відповідні програми, також було проведено кілька спільних нарад з метою підготовки тестових випробувань. Опрацьовані результати дослідної експлуатації кодів 089 свідчать про те, що ТМЗК України повною мірою готова до впровадження принципів розподілу та використання номерного ресурсу для фіксованого телефонного зв’язку на базі негеографічних кодів, а телекомунікаційна мережа Укртелекому технологічно та технічно готова до підключень операторів за IP-технологіями. Таким чином в Україні зроблено важливий крок у напрямку впровадження мереж нового покоління.

До НКРЗ неодноразово звертались оператори телекомунікацій України з проханням виділити коди вибору альтернативного міжміського (міжнародного) маршруту в мережах інших операторів. За результатами розгляду заяв операторів і отриманих від Держзв’язку роз’яснень стосовно значності цих кодів та для запобігання ситуації, за якої можливе стримання розвитку ТМЗК, Комісія прийняла рішення про виділення операторам («Голден Телеком», «Датагруп», «Дейта-Експрес», «Укомлайн», «Євротранстелеком») згаданих кодів. Але зараз у Мінтрансзв’язку відсутні розроблені керівні нормативні документи стосовно визначення вимог щодо класів якості телекомунікаційних послуг, про що було повідомлено НКРЗ листом у липні 2007 року.

Слід сказати, що для повноцінної роботи з регулювання ринку телекомунікацій у частині виділення номерного ресурсу, необхідно внести відповідні зміни до наявних нормативних документів, зокрема до Постанови Кабінету Міністрів № 839 від 5 липня 2004 року. Для цього Департамент телекомунікацій розробив проект нової постанови, якою передбачено введення додаткових позицій за виділення тих видів номерного ресурсу, які не враховані чинною постановою, а саме: ідентифікаційних кодів мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку, скорочених номерів для служб із єдиним номером на всій території України, кодів альтернативного вибору маршрутів міжміського (міжнародного) зв’язку тощо.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.