Куди крокує інформатизація?

 | 10.27

Аналіз видатків із держбюджету за останні десять років на виконання завдань (проектів) інформатизації свідчить про невтішну тенденцію. Так, щорічно з держбюджету передбачаються асигнування в середньому 900 млн грн, але генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (НПІ) не має змоги координувати та контролювати виконання усіх робіт. Так, протягом 1999–2008 років плановий обсяг фінансування бюджетних програм органів державної влади, які здійснювались як складові НПІ, становив 3 355,2 млн грн, а фінансування безпосередньо бюджетної програми НПІ – 82,9 млн грн. Детальніше варто розглянути загальну ситуацію стану виконання проектів у 2007–2008 роках.
Останні тенденції
Торік планові обсяги фінансування НПІ за рахунок видатків із держбюджету становили 583,9 млн грн – асигнування на 21 бюджетну програму органів державної влади та 9,01 млн грн – асигнування на фінансування 30 проектів інформатизації за бюджетною програмою «Національна програма інформатизації». Крім того, на фінансування регіональних програм інформатизації з місцевих бюджетів було передбачено 26,8 млн грн.
Генеральний державний замовник НПІ проаналізував загальні дані, отримані від органів державної влади щодо стану виконання проектів (робіт) у рамках бюджетних програм у 2007 році. З’ясувалося, що органи державної влади виконують проекти інформатизації у межах інших бюджетних програм, які не належать до сфери інформатизації, зокрема і за рахунок коштів на утримання.
Щодо аналізу ситуації із залученням коштів міжнародних фінансових організацій на виконання робіт, спрямованих на створення, розвиток та інтеграцію ІАС, мереж, ресурсів та інформаційних технологій (серед них і придбання засобів інформатизації для забезпечення функціонування органів державної влади), то було встановлено, що за ці кошти реалізуються проекти інформатизації, які не подаються на погодження до генерального державного замовника НПІ та обсяг фінансування яких значно перевищує фінансування НПІ.
У поточному році обсяги фінансування НПІ за рахунок видатків держбюджету становлять: 573,2 млн грн – асигнування на бюджетні програми органів державної влади, 9,01 млн грн – асигнування на бюджетну програму «Національна програма інформатизації», 65,3 млн грн – на фінансування регіональних програм інформатизації. Згідно із держбюджетом на 2008 рік було внесено 18 бюджетних програм органів державної влади, фінансування яких здійснюватиме Державне казначейство лише після погодження відповідних проектів з Генеральним державним замовником НПІ. Розглядатимуться та погоджуватимуться ці проекти за результатами їх експертизи. Загалом, на сьогодні розглянуто та погоджено 43 проекти інформатизації органів державної влади загальною вартістю 62,5 млн грн. Проте до генерального замовника не надходить систематизована інформація про обсяги фінансування державних цільових програм, які витрачаються на закупівлю товарів, робіт та послуг з інформатизації за рахунок коштів на утримання апаратів органів державної влади.
Використання коштів
До сьогодні домінуючою складовою використання коштів у рамках бюджетних програм з інформатизації органів державної влади є придбання технічних засобів. Про це свідчить аналіз звітів, поданих органами державної влади. Так, у 2007 році 62,1 % коштів, передбачених на фінансування заходів з інформатизації окремими бюджетними програмами, було витрачено на закупівлю обчислювальної техніки та інших технічних засобів; 23 % – на створення та модернізацію наявної інфраструктури, 9,4 % – на технічну підтримку та модернізацію ПЗ, технічний захист інформації, придбання ліцензійного ПЗ; і лише близько 5 % – на розробку нового ПЗ та створення інформаційних ресурсів.
З початку 2008 року тенденція витрачання коштів держбюджету на виконання проектів інформатизації почала змінюватись. Так, насамперед органи державної влади почали «вкладати» кошти у створення ІАС, автоматизованих систем підготовки та прийняття рішень, нових інформаційних ресурсів. Аналіз отриманих проектів інформатизації, наданих на погодження генеральному державному замовнику НПІ у I півріччі 2008 року, свідчить, що 32,6% коштів, передбачених на фінансування заходів з інформатизації окремими бюджетними програмами, було витрачено на закупівлю обчислювальної техніки та інших технічних засобів; 24 % – на створення та модернізацію наявної інфраструктури, 25 % – на технічну підтримку та модернізацію ПЗ, технічний захист інформації, придбання ліцензійного ПЗ; 18,3 % – на розробку нового ПЗ та створення інформаційних ресурсів.
Слід зазначити, що процес виконання НПІ набуває більшої впорядкованості та стабільності, але потребує остаточного вирішення питання інтеграції робіт з інформатизації в цілому до НПІ з метою ефективного державного контролю за використанням бюджетних коштів на потреби інформатизації та їх консолідації. Виконання органами державної влади заходів з інформатизації поза межами НПІ призводить до некоординованості процесів інформатизації та нерівномірного використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання НПІ, впровадження ІКТ у соціально-економічну сферу. У зв’язку з тим, що більшість проектів з інформатизації виконується в межах тих чи інших бюджетних програм органів державної влади і у зв’язку з відсутністю у генерального державного замовника НПІ певних повноважень щодо розгляду відповідних бюджетних запитів, він не має можливості визначати доцільність включення робіт з інформатизації до НПІ та відслідковувати досягнуті результати в динаміці.
Загальні висновки
Досвід реалізації державної політики у сфері інформатизації дає змогу зробити деякі висновки. По-перше, наявні механізми формування та реалізації НПІ потребують удосконалення з метою консолідації бюджетних коштів та їх раціонального використання на інформатизацію з бюджетів усіх рівнів для уникнення їх розпорошення по різних цільових програмах. По-друге, недостатній рівень повноважень для забезпечення ефективної взаємодії з Міністерством фінансів щодо формування переліку бюджетних програм з інформатизації органів державної влади, передбачених Законом про Державний бюджет на відповідний рік, унеможливлює виконання у повному обсязі функцій генерального державного замовника НПІ в частині координації діяльності щодо визначення пріоритетних напрямків у сфері інформатизації.
Крім того, обмежений обсяг фінансування НПІ, склад проектів якої спрямовано на розробку та впровадження інтегруючих та типових рішень, призводить до того, що проекти інформатизації стратегічного спрямування не виконуються у повному обсязі і впровадження результатів їх виконання не дають очікуваної ефективності. Зокрема, відсутність типових рішень змушує органи державної влади розробляти свої технології створення систем е-документообігу, ІАС тощо. Потребують інтенсивної міжвідомчої та міжрегіональної координації з боку генерального державного замовника НПІ питання впровадження дієвого механізму реалізації загальнонаціональних проектів інформатизації, які мають велике значення для держави.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.