Результати діяльності Укртелекому в 2007-2008 році

 | 16.45

За 2007 рік Укртелеком надав послуг зв’язку більш ніж на 8 млрд грн (у 2006 році – понад 7,8 млрд грн), що на 250 млн грн більше, ніж було заплановано. Темпи приросту порівняно з аналогічним періодом 2006 року становили 1,7 %. Середньомісячний дохід від одного основного телефонного апарату становив 53,8 грн, що на 50 коп. більше, ніж у 2006 році (за рахунок введення в дію нових тарифів). На послуги, надані юридичним особам, припало 50,9 % зазначеної суми, 49,1 % – на послуги для населення. У розрахунку на одного мешканця обсяг послуг на рік становив 89 грн. Останніми роками на підприємстві перевага надається роботі з бізнес-абонентами. Питома вага доходів від цієї категорії споживачів сягла 3,6 % проти 2,9 % у 2006 році. Приріст доходів становив 30,3 %.

Компанія вважає пріоритетним розвиток нових послуг, доходи від яких порівняно із 2006 роком зросли у 1,4 рази і становили 424 млн грн. Їхня частка в загальній сумі доходів зросла до 5,3 % проти 3,8 % за аналогічний період 2006 року. Середньомісячний дохід від нових послуг з урахуванням плати за інтернет-з’єднання у розрахунку на один ОТА становив 3,43 грн проти 2,47 грн у 2006 році. Кількість споживачів мережі широкосмугового абонентського доступу до Інтернету за технологією ADSL (ТМ «ОГО!») порівняно із 2006 роком збільшилася в 2,8 рази і дорівнює 205 тис. осіб.

Чистий прибуток товариства за 2007 рік становив 267 млн грн (у 2006 році – 467,8 млн грн), рентабельність від продажу послуг – 3,9 %. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено понад 2 млрд грн, що на 19,4 % більше, ніж в аналогічному періоді 2006 року.

Станом на початок 2008 року загальна сума дебіторської заборгованості становила 1,1 млрд грн, у тому числі за товари, роботи, послуги – 882 млн грн, що на 102 млн грн менше порівняно з початком минулого року. Заборгованість бюджетних установ зменшилась на 47,5 млн грн і становила 138,7 млн грн. За цією категорією абонентів питома вага заборгованості в загальній сумі заборгованості становить 15,7 % при питомій вазі доходів 7,6 %.

Підприємство освоїло капітальних інвестицій на суму понад 2 млрд грн, в експлуатацію було введено основних фондів на 1,9 млрд грн, а саме: 3,9 тис. км волоконно-оптичних ліній зв’язку, близько 446 тис. номерів телефонної ємності. Кількість ОТА збільшилась на 221 тис., з них 169 тис. – у населення. Щільність телефонів на 100 мешканців станом на 1 січня 2008 року становила 25 од. (на початок року – 24,5 од.), на 100 сімей відповідно 53,4 од. проти 52,8 од. на початку 2007 року.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.