Звідки прийти ІКТ-інвестиціям?

 | 12.37

Сьогодні основним джерелом інвестицій у компанії-розробники програмного забезпечення та інші компанії, що працюють у сфері ІКТ, є їхні внутрішні фінансові ресурси. Також для розвитку вони намагаються використовувати зовнішні джерела: заощадження власників, венчурні капітали та банківські кредити. Крім того, компанії випускають облігації на внутрішньому та міжнародному ринках, здійснюють приватне розміщення акцій.
Загалом, у 2007 році обсяг інвестицій в основний капітал за видом економічної діяльності «Діяльність у сфері інформатизації» становив 243 млн грн, а прямі іноземні інвестиції досягли суми в $19,3 млн. Швидкими темпами зростають доходи від надання ІТ-послуг – 45,5 % та особливо послуги з розроблення програмного забезпечення та консультування у цій сфері – 69 %.
Загальна проблематика
Водночас, попри високу інвестиційну привабливість цього сектора, обсяг капіталовкладень у ІТ-індустрію України в розрахунку на одного мешканця в десятки разів менший, ніж у країнах Східної Європи. Так, у Польщі цей показник дорівнює $1538, у Чехії – $5321. Із одного боку такий стан свідчить про значний невичерпний потенціал внутрішнього вітчизняного ІТ-ринку й великі можливості складової індустрії програмного забезпечення, орієнтованої на експорт, з іншого – про гостру необхідність проведення заходів для покращення бізнес-клімату. Недостатній рівень інвестицій зменшує можливості для інтенсивного розвитку ринку ІТ-послуг у країні. Тому для розширення обсягу послуг у подальшому необхідно створити сприятливі умови для залучення інвестицій, у тому числі і прямих іноземних.
Існує низка основних чинників, які суттєво стримують процес залучення інвестицій та розвитку сегмента інформатизації. До таких відносять низький рівень проникнення комп’ютерів в українському суспільстві, що у свою чергу не стимулює попит на програмне забезпечення. Так, станом на січень поточного року рівень проникнення комп’ютерів в Україні становив 13,8 %. Значні регіональні диспропорції у розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та проникнення комп’ютерної техніки не сприяють створенню та розвитку суб’єктів ринку ПЗ у регіонах (крім міст-мільйонників).
Відсутність податкових стимулів та нестабільність політичної ситуації викликають серйозні побоювання інвесторів. Крім того, існують значні проблеми із застосуванням законодавства з авторських та суміжних прав, що також не викликає довіри інвесторів до вітчизняного ІКТ-ринку та зменшує фактичні доходи суб’єктів цього ринку.
Надія на технополіси
Одним з дійових механізмів, який може забезпечити надходження інвестицій, є створення ІТ-технополісів.
Про це свідчить досвід країн, які за останні роки зміцнили власні позиції на світовому ІТ-ринку. Як показує практика, значний обсяг експортного програмного забезпечення створюється компаніями, які зосереджені всередині декількох ІТ-технополісів, розташованих у Бангалорі (Індія), Дубліні (Ірландія), Хайфі та Єрусалимі (Ізраїль) та Аукубі (Японія). Їхня територіальна концентрація зумовила отримання низки додаткових переваг, а саме: швидкий обмін інформацією та знаннями, зменшення витрат на використання інфраструктури, залучення фахівців. Крім того, уряди цих країн активно сприяли розвитку інфраструктури у відповідних регіонах.
Механізми реалізації
Загалом, результативність заходів зі створення технополісів у сфері ІТ-технологій значною мірою залежить від цілеспрямованих та комплексних дій органів державного управління. Ключове значення у цьому мають розвиток інфраструктури (телекомунікації, транспорт, нерухоме майно), надання фінансових пільг та активна політика із залучення інвестицій.
Для забезпечення сталого розвитку ІТ-технополісів необхідно використовувати широкий спектр заходів із стимулювання інноваційних процесів, дієвість яких підтверджується досвідом багатьох країн. По-перше, необхідно стимулювати попит громадян на придбання комп’ютерної техніки, що приведе до зростання попиту на програмне забезпечення фізичних та юридичних осіб. Досягнути цього можна внаслідок здійснення певних кроків: розширити кількість послуг, які надаються органами державної влади населенню та бізнесу за допомогою використання інформаційних технологій та доступу до Інтернету; прискорити впровадження персональних комп’ютерів у навчальний процес у навчальних закладах усіх рівнів акредитації; зменшити вартість комп’ютерів для громадян (особливо для малозахищених верств населення) шляхом надання податкового кредиту та удосконалення системи кредитування населення на придбання комп’ютерів.
Держава гарантує
На державному рівні необхідно реалізувати стратегію, яка б дозволила збільшити інвестиції у ІТ-сектор. Як свідчить досвід інших країн, це здійснюється шляхом надання податкових пільг підприємствам, які впроваджують інноваційні ІТ-технології, а також за рахунок поступового поширення в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом і тим самим стимулювання його використання на ринку.
Дієвими крокам є сприяння легальному експорту програмного забезпечення та ІТ-послуг, діяльності електронних магазинів, бірж і банків, а також проведення заходів із детінізації діяльності в сфері розробки програмного забезпечення. Крім того, важливою складовою створення сприятливих умов для інвестицій є проходження компаніями добровільної сертифікації на відповідність вимогам І80/ІЕС 90003: 2004 та СММІ.
Варто відзначити, що з метою забезпечення подальшого розвитку ринку інформаційних технологій та програмного забезпечення Держкомінформатизації було сформовано та подано до Кабміну і Мінекономіки пропозиції щодо легалізації діяльності тіньових груп розробників програмістів та здійснення заходів, спрямованих на створення в Україні індустрії програмного забезпечення. Також Держкомінформатизації готує пропозиції щодо створення ІТ-технополісів для врахування їх в концепції Державної цільової програми розвитку індустрії програмної продукції України на 2008–2011 роки, яку розробляє Міністерство освіти і науки України.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.