Високі технології у школі

Видання для допомоги у роботі та підвищення рівня ерудиції вчителів середніх шкіл.

Задачи: Надавати практичну допомогу викладачам в інтеграції високих технологій, насамперед IT-технологій, у практику їхньої повсякденної роботи, підтримку в організації сучасного навчального процесу, забезпечувати різноманітними матеріалами та наочними посібниками, які дозволять повніше, ефективно, а головне — з упором на практичне застосування та актуальний стан справ – висвітлювати теми, як передбачені шкільною програмою, так і ті, що виходять за її рамки, на факультативних заняттях, у гуртках та у шкільних комп'ютерних клубах. Допомогти вчителям у досягненні порозуміння з учнями у класі з приводу як викладеного матеріалу, так і інструментів роботи з його поданням, ефективно долати відмінності між поколіннями щодо цифрових технологій, що швидко розвиваються, розуміння тенденцій розвитку інформаційних технологій, знайомити з новими продуктами та розробками в цій галузі. Висвітлювати найширші можливості, які відкривають сучасні цифрові технології для викладання у школі найрізноманітніших дисциплін.

Формат: А4+ DVD
Об'єм: 32+
Тираж: 10 000+ экз.
Періодичність: 8 раз/рік
Мова: українська

Розповсюдження:
- Середні загальноосвітні школи та училища;
- Районні відділи освіти, методичні кабінети;
- Міністерство освіти та науки України;
- Компанії ІКТ-ринка України;
- Бібліотеки;
- Педагогічні факультети вищих навчальних закладів.

Докладніше: http://softpress.com.ua/ru/projects/htschool