Капітал, який працює на Укртелеком

 | 11.22

Акціонери традиційно відкликали попередній склад правління Укртелекому й призначили нових членів згідно із запропонованими кандидатурами від представників Фонду держмайна, який є основним його акціонером. Так, головою правління знову обрано Георгія Дзекона, та вісім нових членів Спостережної ради (5 представників від ФДМУ та юридичної особи та три – від колективу товариства і профспілки). Від колективу обрано Володимира Лисогора, Сергія Васьковського та Людмилу Топєхіну. Також було відкликано діючий у 2007 році склад Ревізійної комісії й обрано новий – від колективу товариства – Дмитра Кульгу та Зінаїду Терещенко.
Варто відмітити, що робота Спостережної ради товариства вже другий рік поспіль заблокована: члени цього органу жодного разу не збиралися й не проводили засідань. Нагадаємо, що цьому завадила «тяганина» у суді через позови деяких акціонерів Укртелекому, у яких досі не поставлено крапку. За висновками Ревізійної комісії, яка контролює фінансово-господарську діяльність правління Укртелекому, це є «неприпустимим і несе потенційну загрозу інтересам акціонерів, а також може призвести до блокування роботи органів правління товариства».
Щодо інших результатів перевірки організаційної роботи правління Укртелекому, яку проводила протягом звітного періоду Ревізійна комісія, то вони не містять суттєвих зауважень. Так, в цілому комісія встановила, що Укртелеком контролює діяльність господарських товариств, у статутних фондах яких володіє часткою. Водночас на підставі нарахування цими товариствами дивідендів за результатами роботи у 2006 році голова Ревізійної комісії вкотре констатував, що фінансові інвестиції, здійснені товариством у попередні роки, є нерентабельними, за винятком «Інфокому». Відзначимо, що за цей період товариство продало пакет акцій компанії «Телесистеми України» (2,48 % статутного фонду).
Активи під контролем
Статутний капітал Укртелекому на кінець звітного періоду сформовано повністю і немає заборгованості учасників перед Укртелекомом із внесків.
На кінець 2007 року власний капітал Укртелекому досяг 8 млрд 780,5 млн грн. Якщо брати до уваги останні три роки, то торік відбулось рекордне зростання власного капіталу – на 725 млн грн (у 2006 році він зріс на 180,8 млн грн – до 8 млрд 055,6 млн грн). Варто відмітити, що джерелами зростання стало збільшення чистого прибутку після виплати дивідендів за 2006 рік, приріст іншого доходу та капіталу, а також безкоштовно отримані оборотні активи (зокрема, передача на баланс об’єктів зв’язку, збудованих іншими суб’єктами господарювання) тощо.
Загальна сума оборотного капіталу станом на 31 грудня минулого року досягла 2686 млн грн. Із них первісна вартість дебіторської заборгованості споживачів за товари та послуги становила 882 млн грн, з яких нараховано резерв сумнівних боргів із простроченої заборгованості у розмірі 95 млн грн. У цілому, значні обсяги простроченої заборгованості – за бюджетними організаціями. На кінець звітного періоду сума грошових коштів на поточних депозитних рахунках становила 1 млрд 216,56 млн грн.
У 2007 році первісна вартість основних засобів оператора збільшилась на 1428 млн грн (із врахуванням проданих та списаних об’єктів) і на кінець року досягла 17 135,4 млн грн. Первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду становила 476,1 млн грн (знос 48 %). Залишок незавершеного будівництва товариства на кінець звітного періоду становив 513,8 млн грн. Загалом минулого року Укртелеком збільшив основний капітал на 1 млрд 774,3 млн грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2007 року, отриманий Укртелекомом у сумі 513, 4 млн грн, використано протягом звітного періоду за такими напрямками: найбільша за розміром частка направлена до фонду розвитку товариства – 205, 4 млн грн, 154 млн грн нараховано дивідендів акціонерам Укртелекому, 128 млн грн пішло на матеріальне заохочення працівників та 25,7 млн грн – до резервного фонду. Чистий прибуток Укртелекому становив 267, 192 млн грн.
Детально про борги
Докладно на зборах акціонерів Укртелекому було обговорено питання дебіторської та кредиторської заборгованості товариства. Станом на початок 2008 року дебіторська заборгованість дорівнювала 1 млрд 65 млн грн, основна частина із яких – 882 млн грн (або 82 %) – борги за надані послуги зв’язку.
На початок поточного року на балансі товариства за статтею «Довгострокові зобов’язання» обліковувалося 2 млрд 747 млн грн, на кінець звітного періоду – 2 млрд 857 млн грн (зростання впродовж поточного періоду на 110 млн грн). У тому числі в дебіторській заборгованості налічується п’ять довгострокових кредитів, наданих Укртелекому в іноземній валюті на загальну суму 2 млрд 652 млн грн та 28,7 млн грн – за короткостроковими кредитами. Протягом 2007 року Укртелеком погасив кредити на суму 44 млн грн. Також на кінець звітного періоду відбулось збільшення поточних зобов’язань на суму 184 млн грн, переважно за поточними розрахунками.
Загальна сума зобов’язань перед постачальниками, банками за довгострокові і короткострокові кредити – 3 млрд 630 млн грн. Із них заборгованість банкам за довгострокові кредити – див. вище, поточна заборгованість постачальникам за товари, послуги – 398 млн грн (збільшилась протягом звітного періоду на 164 млн грн), поточна заборгованість затриманих авансів – 107 млн грн, поточна заборгованість бюджету із податків – 53 млн грн тощо.
Окремо зазначимо, що загальна заборгованість, що виникла впродовж 2000– 2006 років і перейшла у безнадійну, становить 90 млн грн. За висновками Ревізійної комісії, недоліки минулих років зі стягнення дебіторської заборгованості призвели до списання у 2007 році безнадійної заборгованості у сумі 36 млн грн, що у свою чергу зменшило прибуток товариства. Крім того, Ревізійна комісія встановила, що розрахунки з покупцями і замовниками, постачальниками й підрядниками, іншими дебіторами та кредиторами Укртелекому нерідко були формальними. Тому Ревізійна комісія вважає за доцільне здійснити окрему тематичну перевірку наявності безнадійної заборгованості і стану позовної роботи із повернення дебіторської заборгованості.
Загальна сума витрат Укртелекому за всіма видами діяльності становить 7 млрд 195 млн грн. Із них витрати операційної діяльності – 6 млрд 285 млн грн, серед яких 9 % – матеріальні витрати (на суму 565 млн грн), 30 % – оплата праці (1 млрд 896 млн грн), 10 % – відрахування на соціальні заходи (672 млн грн), 19 % – амортизація необоротних активів (1 млрд 148 млн грн), 32 % – інші витрати операційної діяльності, зокрема плата за доступ до мереж інших операторів, плата банкам за касове обслуговування, оренда приміщень, податки та обов’язкові платежі тощо, створення резерву сумнівних боргів (2 млрд 4 млн грн).
Розподіл прибутку
Згідно із затвердженим Кабміном фінпланом Укртелекому на 2008 рік, чистий прибуток за 2007 рік у сумі 267,192 млн грн пропонується розподілити таким чином: 13 млн 359,6 тис. грн (або 13 %) – до резервного фонду, 80 млн 158 тис. грн (або 30 %) – до фонду виплати дивідендів (у тому числі на державну частку акцій – 74 млн 379 тис. грн), до фонду розвитку товариства – 106 млн 887 тис. грн (або 40 %) та до фонду матеріального заохочення працівників – 66 млн 798 тис. грн (або 25 %). Відповідно до вимог законодавства й статуту товариства акціонери визначили термін виплати дивідендів за 2007 рік – з 11 серпня 2008 року по 7 лютого 2009 року.
МОВОЮ ЦИФР
Фінансові показники Укртелекому за 2007 рік:
• статутний фонд становить 4 681,56 млн грн та поділений на 18 726,248 млн простих акцій;
• номінальна вартість 1 акції – 0,25 грн;
• чистий прибуток з 1 акції – 0,0143 грн;
• дивіденди на 1 акцію – 0,0043 грн;
• оборотні активи – 2 686 млн грн;
• необоротні активи – 10 500 млн грн;
• вартість чистих активів – 8 055,58 млн грн;
• власний капітал – 8 780,5 млн грн;
• валюта балансу на початок 2007 року – 11 620,2 млн грн;
• валюта балансу на кінець 2007 року – 12 690,2 млн грн.
і
Планові нормативи розподілу чистого прибутку на 2008 рік:
• фонд виплати дивідендів – 30 %;
• фонд розвитку товариства – 40 %;
• фонд матеріального заохочення працівників – 25 %;
• резервний (страховий) фонд – 5 %.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.